Byla odhalena výjimečná kniha.

Byla zjevena všem národům světa bez ohledu na územní, politickou, sociální a jinou příslušnost.

Obsah knihy:

  1. V jaké době nyní žijeme a jaké kroky musíme podniknout, abychom připravili své duše na den, který je v náboženských písmech zmiňován jako "Soudný den".
  2. Tajemství systému vytváření tabulek čísel, jejichž struktura je srovnatelná s řádem v DNA. Každý z nás musí nejprve dosáhnout určité duchovní úrovně, aby mu sedm posvátných tabulek (představených/opsaných ve starověkých obrazech a písmech jako "sedm zlatých svícnů") odhalilo svá tajemství .
  3. Tajemství dávných kalendářů Mayů, Slovanů, Peršanů atd., v nichž byla tato tajemná kniha zakódována.
  4. Tajemství "kruhu v obilí", který se objevil v Anglii v roce 2006 a představuje otevřenou knihu čísel. To naznačovalo blížící se odhalení knihy s tabulkami.
  5. Tajemství mechanismu "opěrného bodu", který by mohl naší civilizaci umožnit udržet Zemi v bezpečné poloze, abychom mohli uniknout blížícímu se "posunu pólů" Země a zastavit přírodní katastrofy.
  6.  Tajemství svaté krychle "Kaaba" v Mekce a tajemství muslimského symbolu Rub al-Hizb, které je obsaženo v tabulkách.