!ספר מיוחד נחשף

.הוא נחשף לכל עמי העולם, ללא קשר להשתייכות דתית, טריטוריאלית, פוליטית, חברתית ואחרות

 

:הספר מתאר

באיזו שעה אנו חיים כעת ואילו פעולות עלינו לנקוט כדי להכין את נפשנו ליום המוזכר בכתבי הקודש הדתיים כ"יום הדין"

סוד המערכת ליצירת "טבלאות" מספרים שמבנהה דומה לסדר ב-DNA. כל אחד מאיתנו צריך קודם כל להגיע לרמה רוחנית "טבלאות" כדי ששבעת השולחנות הקדושים (המוצגים/מתוארים בתמונות ובכתבי הקודש העתיקים כ"שבע מנורות זהב") יגלו את סודותיהם

סודו של "מעגלי תבואה", שהופיע באנגליה ב-2006 ומייצג ספר מספרים פתוח. זה הצביע על ההתגלות הקרובה של הספר עם הטבלאות

סוד מנגנון "נקודת המשען", שיכול לאפשר לציוויליזציה שלנו לשמור על כדור הארץ במצב בטוח כדי שנוכל לברוח מ"הסטת הקוטב" המתקרבת של כדור הארץ ולעצור אסונות טבע

סוד הקובייה הקדושה "כעבה" במכה וסוד הסמל המוסלמי של רוב אל-חיזב, הכלול בטבלאות